Exakt pulsmätning med pulsoximeter

Mät din puls och syresättning med exakthet snarare än killgissningar. Använd en pulsoximeter för att ta reda på exakt vad din puls ligger på för att ha bättre koll på din egen hälsostatus.

Vissa saker kan man bara inte förlita sina mänskliga sinnen på. Som till exempel att mäta sin puls. Visst, du kan lägga fingrarna på halsen eller handleden och räkna pulsen. Men du måste ändå ta hänsyn till den mänskliga faktorn. Den som kan ha fel. Lägger man dessutom till mätning av syresättning i ekvationen är det definitivt inga tvivel om att det är en övermäktig uppgift för dina mänskliga sinnen. Istället kommer du få betydligt bättre svar på dina mätningar om du använder en så kallad pulsoximeter. Med en sådan får du en säker mätning av din syresättning, som du till och med kan följa varenda sekund.

Likadan pulsoximeter som på sjukhus

En pulsoximeter är en sådan där apparat med en klädnypsliknande del som du spänner fast i pekfingret. Den andra delen sitter på handleden likt en klocka. Det är inte bara puls och syresättning som framkommer i displayen. Vanligtvis brukar man även kunna se sådant som hjärtfrekvens och kroppsrörelser. Pulsoximeter används ofta på sjukhus. Men för någon som av olika anledningar även i sitt vardagliga liv behöver övervaka sin puls kan man behöva en som är närmare till hands. En som du bara kan plocka upp ur väskan, koppla på och få svar direkt på vilken nivå din puls och syresättning ligger på.

Förebyggande hälsovård på firman

Det är förstås allra bäst att det sätts in åtgärder redan innan man hinner bli sjuk eller utbränd. Det ställs stora krav på personalen, och då kan företagsledningen ge stöd via en hälsoapp.

Man fyller i hur man mår, det vill säga hur man sover, hur man äter och hur mycket man motionerar. Men allt det andra, stressrelaterad överätning, sockerkonsumtion och alkoholvanor är också viktiga faktorer. När det gäller förebyggande hälsovård på företaget måste man ta ett helhetsgrepp men också samtidigt se individerna och stötta dem. Man får ett effektivt verktyg som ger konkreta resultat.

Företagets engagemang för sin personal

Man ska inte se detta som en övervakning, utan som en hjälp för varje enskild medarbetare att få stöd och support för ett friskare liv. Den som har sömnproblem behöver få förståelse för det, och om någon har missbruksproblem finns det hjälp att få. Om man sätter in åtgärder och företaget engagerar sig i förebyggande hälsovård så får man en friskare personal och slipper sjukfrånvaron längre fram.
Företaget kan också sponsra och arrangera hälsofrämjande aktiviteter och tävlingar, där medarbetarna tränar tillsammans. Man kan åka på spa, åka skidor eller bara promenera tillsammans, och det stärker lagandan och ger ett bra arbetsklimat i gruppen.

Lika viktigt är det förstås att chefen uppmuntrar sin personal och framhåller när de har gjort något bra. En stödjande chef är nog så viktig för att de anställda ska trivas, och med en hälsoapp kan chefen stötta ännu mer. Varje anställd kan få en individuellt anpassad hjälp.