Hemtjänst i Solna en bit av livspusslet

När du inte kan stoppa ålderdomens planer för dig kan det bli aktuellt med hemtjänst för dig i bostaden i Solna. Det är dina behov och kommunens biståndshandläggare som beviljar insatserna.

Många saker kan du påverka här i livet, men du kan inte påverka att du blir äldre. Såvida du inte har en tidsmaskin eller en magisk fjärrkontroll som den i filmen “Click” med Adam Sandler i huvudrollen. Du kan inte påverka att rynkorna bli fler, kroppen blir skröpligare och att det blir svårare och svårare att hålla både dig själv och bostaden i Solna i skick. Vad som du däremot i viss mån kan påverka är vilken hjälp du ska få av hemtjänsten. Eller, det är väl egentligen dina behov som avgör. Samt biståndshandläggaren förstås. Poängen är att du kan få hemtjänst i Solna om du behöver det, och det krävs inte alltid jättemycket för att få det.

Skälig levnadsstandard tack vare hemtjänst

Hemtjänsten hjälper dig med det där som du inte kan längre. Det handlar om att du ska kunna fortsätta att ha en skälig levnadsstandard även när du inte kan ta hand om dig själv. Du ska fortfarande kunna äta dig mätt, få duscha och bo i en bostad som inte förfaller. För många fyller också hemtjänsten ett socialt behov. I Sverige finns inte riktigt traditionen att det är anhöriga som helt och hållet ska sköta om den äldre släktingen. Man jobbar ju eller bor kanske långt därifrån. I välfärdssamhället Sverige läggs det uppdraget på kommunens hemtjänst.