Förebyggande hälsovård på firman

Det är förstås allra bäst att det sätts in åtgärder redan innan man hinner bli sjuk eller utbränd. Det ställs stora krav på personalen, och då kan företagsledningen ge stöd via en hälsoapp.

Man fyller i hur man mår, det vill säga hur man sover, hur man äter och hur mycket man motionerar. Men allt det andra, stressrelaterad överätning, sockerkonsumtion och alkoholvanor är också viktiga faktorer. När det gäller förebyggande hälsovård på företaget måste man ta ett helhetsgrepp men också samtidigt se individerna och stötta dem. Man får ett effektivt verktyg som ger konkreta resultat.

Företagets engagemang för sin personal

Man ska inte se detta som en övervakning, utan som en hjälp för varje enskild medarbetare att få stöd och support för ett friskare liv. Den som har sömnproblem behöver få förståelse för det, och om någon har missbruksproblem finns det hjälp att få. Om man sätter in åtgärder och företaget engagerar sig i förebyggande hälsovård så får man en friskare personal och slipper sjukfrånvaron längre fram.
Företaget kan också sponsra och arrangera hälsofrämjande aktiviteter och tävlingar, där medarbetarna tränar tillsammans. Man kan åka på spa, åka skidor eller bara promenera tillsammans, och det stärker lagandan och ger ett bra arbetsklimat i gruppen.

Lika viktigt är det förstås att chefen uppmuntrar sin personal och framhåller när de har gjort något bra. En stödjande chef är nog så viktig för att de anställda ska trivas, och med en hälsoapp kan chefen stötta ännu mer. Varje anställd kan få en individuellt anpassad hjälp.